ΛΑÏΣΤΑ

«Ένα κομμάτι της πατρίδας μας και ολόκληρου του κόσμου είναι ο τόπος που καταγόμαστε, η ιδιαίτερή μας πατρίδα.
Έτσι, όταν αγωνιζόμαστε για τον τόπο καταγωγής μας, αγωνιζόμαστε για την πατρίδα και ολόκληρο τον κόσμο».

Καθηγητής Ιωάννης Β. Κογκούλης