Αρμανικά Λεξικά

 

Ελληνοβλαχικό Λεξικό του κ. Παναγιώτη Παυλίδη (Παύλου) (pdf)

ΛΕΞΙΚΟ ΤΗΣ ΚΟΥΤΣΟΒΛΑΧΙΚΗΣ ΤΟΥ ΛΙΒΑΔΙΟΥ ΟΛΥΜΠΟΥ (pdf)