Τα έργα και η δραστηριότητα του Μορφωτικού Συλλόγου

Τα έργα που πραγματοποιήθηκαν στη Λάϊστα το έτος 2016

1. Κατασκευάστηκαν πέντε (5) καινούργια παράθυρα στο γυναικωνίτη του Ιερού Ναού των Παμμεγίστων Ταξιαρχών

 24_124_2

2. Ξεκίνησε η τοιχοποιία περίφραξης του παρεκκλησίου του αγίου Χαραλάμπους

24_324_4

3. Έγινε επέκταση του δικτύου ύδρευσης στον άγιο Γεώργιο με την τοποθέτηση βρύσης δίπλα στο παρεκκλήσιο.

24_5

4. Τοποθετήθηκε πλαστική σωλήνα στη διασταύρωση της παράκαμψης του δρόμου προς τον άγιο Γεώργιο, μετά την, ως γνωστόν, ΠΕΡΙΦΡΑΞΗ (!!!) του τμήματος του δρόμου από τον άγιο Δημήτριο προς τον άγιο Γεώργιο.

24_624_7

5. Τοποθετήθηκαν τρείς (3) νέοι προβολείς LET, με τη συμβολή του πατριώτη μας κ. Βασιλείου Γρίβα, για τελειότερο και οικονομικότερο φωτισμό του ρέματος των Παμμεγίστων Ταξιαρχών (βάλια σκάμαλε).

27_8

6. Καθαρίστηκε το ρέμα των Παμμεγίστων Ταξιαρχών (βάλια σκάμαλε).

7. Καθαρίστηκε το αυλάκι, μετά τη διασταύρωση προς τον άγιο Χαράλαμπο, προκειμένου να μη διαβρώσουν τα νερά το δρόμο που είχαμε χαλικοστρώσει.

27_9

8. Χαλικοστρώθηκε η διασταύρωση της παράκαμψης εισόδου στο χωριό.

27_10

 

 

 

Έργα, μέσω του Μορφωτικού Συλλόγου, στη Λάϊστα το 2014
1

1. Το κιόσκι στον άγιο Χαράλαμπο
Μπροστά από πάνω από είκοσι πέντε (25) χρόνια αποφασίστηκε η κατα-σκευή κιόσκι στον άγιο Χαράλαμπο. Κατασκευαστής του υπήρξε ο μακα-ριστός πατριώτης, ο αλησμόνητος νέος, Βασίλης Σγούρος. Το κιόσκι ά-ντεξε όλα αυτά τα χρόνια. Τον Αύγουστο του 2013 υπήρξε συνεννόηση με τον πατριώτη Γ. Φείδα για την κατασκευή ενός νέου κιόσκι, και μάλιστα στη μνήμη του αξέχαστου Βασίλη. Το κιόσκι «στήθηκε» αρχές του καλο-καιριού του 2014. Η κατασκευή του κόστισε δύο χιλιάδες τριακόσια πε-νήντα (2.350) ευρώ.

23
2. Τακτοποίηση Δεσποτικού στον άγιο Χαράλαμπο
Στον άγιο Χαράλαμπο είχε τοποθετηθεί σε πρόχειρη θέση Δεσποτικός θρόνος, ο οποίος είχε μεταφερθεί από τη Θεσσαλονίκη. Για την οριστική τοποθέτησή του έπρεπε να γίνει η ανάλογη παρέμβαση στα ήδη υπάρχο-ντα στασίδια στο Ναό. Αυτό και έγινε φέτος. Και εδώ το έργο εκτέλεσε ο πατριώτης και εξαίρετος τεχνίτης Γεώργιος Φείδας.

4
3. Συνέχιση των αγιογραφιών στον άγιο Χαράλαμπο

Με τη συνδρομή πατριωτών και φίλων της Λάϊστας ολοκληρώθηκαν από τον εξαίρετο και με Πανορθόξοξη προβολή αγιογράφο Κωνσταντίνο Ξε-νόπουλο οι αγιογραφίες της δυτικής πλευράς του Ναού, καθώς επίσης συμπληρώθηκαν στο ιερό οι Ιεράρχες.

56

 

4. Κατασκευή σκάλας στο γυναικωνίτη του ιερού Ναού των Παμμεγί-στων Ταξιαρχών

Προκειμένου να τακτοποιηθεί ο χώρος του γυναικωνίτη του ιερού Ναού των Παμμεγίστων Ταξιαρχών κατασκευάστηκε καινούργια σκάλα, η ο-ποία ενώνει το ισόγειο με τον επάνω όροφο του γυναικωνίτη, αφού η πα-λιά είχε σαπίσει. Και εδώ το έργο εκτέλεσε ο πατριώτης και εξαίρετος τε-χνίτης Γεώργιος Φείδας, ο οποίος και θα συνεχίσει την περαιτέρω τακτο-ποίησή του.

5. Χαλικόστρωση του μεταξύ των δύο φρεατίων δρόμου προς τον άγιο Χαράλαμπο και κατασκευή του φρεατίου

 

7

Η μετάβαση στον άγιο Χαράλαμπο ήταν εξαιρετικά δύσκολη και μάλιστα μετά από κάποια βροχή εξαιτίας της λάσπης που δημιουργείτο, ιδιαίτερα στο τμήμα μεταξύ των δύο φρεατίων. Για την αντιμετώπιση του εν λόγω προβλήματος, διατέθηκε ικανοποιητικό ποσό χρημάτων προκειμένου αυ-τό να χαλικοστρωθεί. Στην εκτέλεση του έργου βοήθησε ο Πρόεδρος του χωριού πατριώτης μας Χρήστος Κύρος. Επίσης, για να μη βουλώσει το φρεάτιο που βρίσκεται στη διασταύρωση του δρόμου προς τον άγιο Χαρά-λαμπο, επειδή για την κατασκευή του αδυνατούσε να καταβάλει ο Δήμος το απαιτούμενο ποσό, κατασκευάστηκε από το Σύλλογο.

6. Καθαρισμός ρέματος Βάλια Σκάμαλε

8

9

Και φέτος, μέσω του Συλλόγου,, φροντίζοντας για την ανάδειξη της ομορφιάς του εν λόγω ρέματος, καταβλήθηκε προσπάθεια να διατηρηθεί καθαρό.

7. Συμβολή στη διαπλάτυνση παράπλευρου δρόμου εισόδου των οχημάτων στο χωριό

Το κομμάτι του δρόμου, μπροστά από το σημείο που βρισκόταν η οικία του Περιστέρη, λόγω καθιζήσεων, δημιουργεί συνεχή προβλήματα. Έτσι επιχειρήθηκε η διαπλάτυνση του παράπλευρου δρόμου που ξεκινάει λίγο πριν την είσοδο στο χωριό και καταλήγει πίσω από το ξενοδοχείο. Στην εκτέλεση του έργου βοήθησε και πάλι ο Πρόεδρος του χωριού πατριώτης μας Χρήστος Κύρος.

1011

 

 

 

Κατά το έτος 2013 τα βασικά έργα του Μορφωτικού Συλλόγου ήταν τα ακόλουθα:

1. Εκδόθηκε και στάλθηκε το Ημερολόγιο του Συλλόγου για το έτος 2014.

2. Κατασκευάστηκε ο δρόμος σύνδεσης του αγίου Γεωργίου με τον άγιο Δημήτριο, ενώ παράλληλα, καθαρίστηκε ο δρόμος από τη στροφή «Μαρίνη» μέχρι τον άγιο Γεώργιο και από εκεί μέχρι τον άγιο Δημήτριο και τη στροφή «Γκοτζιά». Είχε προγραμματιστεί και η τοποθέτηση πλαστικών σωλήνων στα ρέματα που διασχίζουν τον εν λόγω δρόμο, τις οποίες ο Δήμος υποσχέθηκε να προσφέρει στο Σύλλογο. Οι σωλήνες δεν δόθηκαν και, ασφαλώς, δεν διατέθηκε και το σκαπτικό μηχάνημα του Δήμου για την τοποθέτησή τους.

3. Καθαρίστηκε επανειλημμένα και για το 2013 το ρέμα «βαλιασκάμαλε» από τη βρύση κάτω από τη γέφυρα των Παμ. Ταξιαρχών και μέχρι και το γήπεδο του μπάσκετ. Προβλεπόταν να τοποθετηθούν και τέσσερις προβολείς, ως προσφορά του Δήμου στο Σύλλογο. Δυστυχώς, για λόγους που αρκετοί πατριώτες γνωρίζουν, αυτό δεν έγινε.

4. Τοποθετήθηκαν δύο αγιογραφίες στο νάρθηκα του παρεκκλησίου του αγίου Χαραλάμπους. Συγκεκριμένα: Η πρώτη αγιογραφία συμπεριλαμβάνει Έλληνες σοφούς, οι οποίοι αναφέρθηκαν στην έλευση του Χριστού. Η δεύτερη απεικονίζει το μαρτύριο του αγίου Χαραλάμπους.

100

 

101

 

5. Ισοπεδώθηκε ο χώρος στην κάτω βρύση του αγίου Χαραλάμπους.

102

 

6. Τοποθετήθηκε στη δυτική πλευρά του ναού της Κοιμήσεως Θεοτόκου (Παναγίας) η παράσταση με την ονομασία: «Ω πανύμνητε μήτερ». (Η εν λόγω πλευρά θα ολοκληρωθεί με την τοποθέτηση της παράστασης με την ονομασία: «Άγγελος πρωτοστάτης» και μιας ή δύο ακόμη αγιογραφιών).

 

 

Μια συνοπτική παρουσίαση των έργων του Μορφωτικού Συλλόγου (1978 – 2012)

    Του Καθηγητή Ιωάννη Β. Κογκούλη

Οι Λαϊστινοί πατριώτες και η προσφορά και η αγάπη τους για τον τόπο καταγωγής τους, τη Λάϊστα (1978 – 2012)

Η συνοπτική παρουσίαση των έργων του Μορφωτικού Συλλόγου θα μπορούσε να είναι η ακόλουθη:

Από το έτος 1978 ξεκίνησαν τα έργα του Μορφωτικού Συλλόγου των Λαϊστινών, τα κυριότερα των οποίων από τότε μέχρι και τώρα είναι:

1. Η κατασκευή της πλατείας του χωριού 1.200 περίπου τ.μ.

This slideshow requires JavaScript.

 

 

Το έργο αυτό κράτησε πάνω από δέκα χρόνια. Έγινε δε με την οικονομική συνδρομή των τόσο των ξενιτεμένων Λαϊστινών όσο και φίλων του χωριού σε διαδοχικές φάσεις. Συγκεκριμένα:

Η πρώτη φάση αφορούσε στην ισοπέδωση της πλατείας. Αυτό έγινε με τη χρησιμοποίηση μπολντόζας. Ο χειριστής του μηχανήματος, έχοντας ειδική πείρα, ισοπέδωσε την πλατεία με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.

Η δεύτερη φάση αφορούσε στην τσιμεντόστρωση τηςπλατείας.  Στο έργο αυτό η ομόθυμη επιστράτευση των νέων του χωριού υπήρξε σημαντικού. Οι ίδιοι, αρκούμενοι σε όχι σημαντικό επιμίσθιο, εργάστηκαν με ενθουσιασμό στη δεύτερη φάση των εργασιών της πλατείας.

Η τρίτη φάση αφορούσε στην ηλεκτροδότηση της πλατείας και όχι μόνο. Οι κολώνες, τα φανάρια, όπως και τα πρώτα οκτώ παγκάκια (κάποια διατηρούνται μέχρι και σήμερα) αγοράστηκαν και μεταφέρθηκαν από τη Θεσσαλονίκη. Ειδικός ηλεκτρολόγος πραγματοποίησε την ηλεκτροδότηση της πλατείας.

Η τελευταία φάση αφορούσε στην πλακόστρωση της πλατείας.  Η πλάκα αγοράστηκε και μεταφέρθηκε από την Ελευθερούπολη Καβάλας. Ο τεχνίτης για την πλακόστρωση με δικό του συνεργείο ήλθε από τη Θεσσαλονίκη.

2. Η αμέριστη φροντίδα για τη συντήρηση και διάσωση του ιστορικού μνημείου της Λάϊστας, του ιερού ναού των Παμμεγίστων Ταξιαρχών.

Το ενδιαφέρον για το εν λόγω μνημείο περιλάμβανε:

α. Την επισκευή της στέγης του Ναού των Παμμεγίστων Ταξιαρχών. Η επισκευή της στέγης του Ναού των Παμμεγίστων Ταξιαρχών έγινε, ενώ, παράλληλα, προχωρούσαν οι εργασίες της πρώτης φάσης της κατασκευής της πλατείας του χωριού. Ασφαλώς η οριστική επισκευή της στέγης του ιερού Ναού των Παμμεγίστων Ταξιαρχών έγινε με τις ακάματες προσπάθειες του ιερέως π. Θεοδώρου Κύρου. Ο π. Θεόδωρος έσωσε το εν λόγω ΜΝΗΜΕΙΟ του χωριού. Ο Μορφωτικός Σύλλογος ενίσχυσε την προσπάθεια του ιερέως του χωριού μας με την προσφορά ενός εκατομμυρίου (1.000.000) δραχμών, ο δε κ. Γ. Μυλωνάς με την αποστολή ενός αυτοκινήτου πλάκας.

β. Την κατασκευή των στασιδιών και αναλογίων  του ιερού Ναού των Παμμεγίστων Ταξιαρχών. Τα παλιά στασίδια είχαν σχεδόν καταστραφεί. Η κατασκευή των στασιδιών έγινε σε ειδικό Εργαστήρι Ξυλογλυπτικής της Θεσσαλονίκης, απ’ όπου μεταφέρθηκαν και τοποθετήθηκαν στην ιερό ναό, ενώ των αναλογίων σε Εργαστήρι στα Γιάννενα.

γ. Τη συντήρηση του τέμπλου και των αγιογραφιών του ιερού Ναού των Παμμεγίστων Ταξιαρχών. Στη συντήρηση των αγιογραφιών σημαντική ήταν η συμβολή του αγιογράφου κ. Κωνσταντίνου Ξενόπουλου.

δ. Την τοποθέτηση στον Ναό νέου σήμαντρου. Η παράδοση στη Λάϊστα απαιτούσε, μπροστά από το κτύπημα της καμπάνας, να κτυπάει το σήμαντρο. Επειδή το παλιό σήμαντρο χάθηκε, παραγγέλθηκε στο άγιο Όρος καινούριο σήμαντρο, κατασκευασμένο από ειδικό ξύλο. Το εν λόγω σήμαντρο τοποθετήθηκε στη βόρεια εξωτερική πλευρά του Ναού και κοντά στο καμπαναριό. Για την προστασία  του σκεπάστηκε με ειδικό στέγαστρο.

 

3. Η κατασκευή του χώρου πολλαπλών χρήσεων. Για χάρη των παιδιών και των νέων ξεκίνησε η κατασκευή πολλαπλών χρήσεων με κέντρο τη κατασκευή του μπάσκετ. Όταν ξεκίνησε η προσπάθεια αυτή, μετά από τη δωρεά τριών αγροτικών τεμαχίων από τις οικογένειες: Φ. Περιστέρη, Μ. Παντελή και Σ. Νότα, κάποιοι Λαϊστινοί στο καφενείο του Α. Τζίμα έλεγαν πως σε αυτό θα παίξουμε εμείς οι γεροντότεροι. Και όμως. Οι νέοι μας διέψευσαν. Το εν λόγω έργο έγινε με τα χέρια, αφού μας απαγορεύτηκε η χρήση μηχανημάτων για την ισοπέδωση του χώρου και όχι μόνο.

4. Η ανακατασκευή του ετοιμόρροπου εξωκκλησιού του αγίου Χαραλάμπους.

α. Το νέο εξωκκλήσι είναι κατασκευασμένο με τις προδιαγραφές της Ορθόδοξης Ναοδομίας.

β. Είναι αγιογραφημένο σχεδόν στο σύνολό του, ώστε να αποτελέσει σύγχρονο μνημείο για το χωριό. Παράλληλα έχει τοποθετηθεί πολυέλαιος, προσφορά του πατριώτη μας π. Βασιλείου Καπετανόπουλου.

5. Η κατασκευή του παρεκκλησίου του αγίου Ευσταθίου. Το όνειρο ενός αγίου Λαϊστινού μοναχού, του Θεόκτιστου Διονυσιάτου (κατά κόσμο Θεόδωρου Σαχρόνη) με την επιμονή του έγινε πραγματικότητα. Η εμμονή του εν λόγω αγίου Αγιορείτη μοναχού να κατασκευαστεί στο χωριό παρεκκλήσιο του αγίου Ευσταθίου οφειλόταν στο γεγονός ότι ο άγιος Ευστάθιος υπήρξε ο προστάτης ολόκληρης της περιοχής της Λάκας Αώου, στην οποία συμπεριλαμβάνεται και το χωριό μας. Μεγάλη υπήρξε η συμβολή του Ιωάννη Τζίμα στην κατασκευή του εν λόγω παρεκκλησίου. Η τοποθέτηση το Πάσχα του 2012 λειψάνων του αγίου Ευσταθίου στο ναό των Παμμεγίστων Ταξιαρχών θα αναπαύσει τη ψυχή του πατριώτη μοναχού.

6. Η φροντίδα για τον ιστορικό ναό της Κοιμήσεως της Θεοτόκου (της Παναγίας).

Το ενδιαφέρον για το εν λόγω εκκλησιαστικό μνημείο περιλαμβάνει:

α. Την τοποθέτηση δύο πολυελαίων στο Ναό. Οι εν λόγω πολυέλαιοι αποτελούν προσφορά του πατριώτη μας π. Βασιλείου Καπετανοπούλου, μετά την αντικατάστασή τους στο ναό, που υπηρετούσε ως προϊστάμενος.

β. Τη σταδιακή αγιογράφηση του ιστορικού ναού της Κοιμήσεως της Θεοτόκου (της Παναγίας). Η εν λόγω σταδιακή αγιογράφηση, πέρα από το ότι θα αποτελέσει αξιόλογο μνημείο για τις επόμενες γενιές, αποτελεί για τον εν λόγω Ναό πραγματικό στολίδι.

γ. Τοποθέτηση δύο αναλογίων.

7. Η επέκταση του οστεοφυλακίου του κοιμητηρίου του χωριού. Η υλοποίηση του εν λόγω έργου έγινε με την πρωτοβουλία και την ευθύνη του Συλλόγου και με την χρηματική κάλυψη του έργου από την πατριώτισσα Χρύσα Τοπάλη – Τσάνου και το σύζυγό της Δημήτριο Τσάνος. Με τον τρόπο αυτό μπήκε μια τάξη στο οστεοφυλάκιο, αφού το παλιό δεν αρκούσε για την τοποθέτηση των οστών των κεκοιμημένων λαϊστινών.

8. Η κατασκευή εικονίσματος του αγίου Αθανασίου. Το εν λόγω έργο υλοποιήθηκε, μετά από την προτροπή του μακαριστού μοναχού Θεόκτιστου Διονυσιάτου και την κάλυψη του μεγαλύτερου μέρους του κόστους  κατασκευής του από την οικογένεια του πατριώτη Δημητρίου Τσουφίδη.

9. Η κατασκευή του κιόσκι στον άγιο Χαράλαμπο. Στην κατασκευή του πρωτοστάτησε ο μακαριστός Βασίλης Σγούρος. Το κιόσκι, μετά από εικοσιπέντε χρόνια, γκρεμίστηκε. Ελπίζω πως με την πρώτη ευκαιρία θα αντικατασταθεί.

10. Η μεταφορά νερού στον άγιο Χαράλαμπο. Στα πλαίσια αξιοποίησης του όμορφου χώρου του αγίου Χαραλάμπου, με έξοδα και πρωτοβουλία του Συλλόγου, υλοποιήθηκε η επέκταση του δικτύου μέχρι τον άγιο Χαράλαμπο.

11. Η κατασκευή ποτίστρας στον άγιο Χαράλαμπο. Στόχος της κατασκευής της ποτίστρας ήταν η διευκόλυνση των βοσκών, ώστε να μπορούν να ποτίζουν τα ζώα τους. Όλα αυτά τα χρόνια οι πατριώτες που διατηρούν ζώα, θεώρησαν το εν λόγω έργο του Συλλόγου από τα ζωτικότερα έργα του στο χωριό.

12. Ο αγώνας μου, για μεγάλο χρονικό διάστημα, προκειμένου να χαρακτηριστεί το δασικό οδικό δίκτυο Λάϊστας – Βωβούσας ως επαρχιακό. Στην προσπάθεια χαρακτηρισμού του δασικού δικτύου Λάϊστας – Βωβούσας ως επαρχιακού, κάποιοι φρόντιζαν, αντί γι’ αυτό, να χαρακτηριστεί ως επαρχιακό το δασικό οδικό δίκτυο Βωσούσας – Τσούκας – Γυφτοκάμπου – Σκαμνελίου. Όπως είναι φυσικό, κάτι τέτοιο θα απομόνωνε τη Λάϊστα. Με την αμέριστη συμπαράσταση του τωρινού Περιφερειάρχη Ηπείρου κ. Αλέκου Καχριμάνη, το παραπάνω οδικό δίκτυο Λάϊστας – Βωβούσας χαρακτηρίστηκε ως επαρχιακή οδός. Με ιδιαίτερη χαρά και συγκίνηση μοίρασα στην πλατεία του χωρίου στους πατριώτες το φύλλο της Εφημερίδας της Κυβέρνησης, όπου είναι κατοχυρωμένη η απόφαση χαρακτηρισμού του οδικού δικτύου Λάϊστας – Βωβούσας ως επαρχιακού. Μάλιστα φτάσαμε στο παρά πέντε το εν λόγω οδικό δίκτυο να ασφαλτοστρωθεί.

13. Η προσπάθεια τελειοποίησης της παρακαμπτηρίου οδού κάτω από τον άγιο Χαράλαμπο και η σύνδεσή της με την κεντρική οδό στο σημείο μπουλιάνα, καθώς και με το Παλαιοχώρι. Ως γνωστό, κάποια στιγμή ο Πρόεδρος της κοινότητος κ. Δημήτριος Γρίβας πραγματοποίησε μια διάνοιξη ενός αγροτικού δρόμου κάτω από τον άγιο Χαράλαμπο, χωρίς, δυστυχώς, να προηγηθεί κάποια ειδική μελέτη, ο  οποίος και συνδέθηκε με τον κεντρικό στο σημείο Μπουλιάνα.  Η προσπάθειά μου ήταν να αξιοποιηθεί η εν λόγω διάνοιξη και να πεισθούν οι υπεύθυνοι, ώστε η ασφαλτόστρωση της κυρίας οδικής αρτηρίας να γίνει με την τελειοποίηση της εν λόγω παράκαμψης, η οποία είναι κατά τέσσερα χιλιόμετρα συντομότερη από την κύρια. Μεγάλη συμπαράσταση είχα στο εν λόγω εγχείρημα τον θερμό πατριώτη Νίκο Τζαμπούρα, Πάρεδρο τότε του χωριού μας, όπως και του τωρινού Περιφερειάρχη, τότε Νομάρχη, κ. Αλέκου Καχριμάνη, ο οποίος ενίσχυε την εν λόγω προσπάθεια με την παραχώρηση Νομαρχιακών μηχανημάτων. Η εν λόγω παράκαμψη, μέχρι την ασφαλτόστρωση του οδικού δικτύου, χρησιμοποιήθηκε στη μετακίνησή τους για πολλά Καλοκαίρια από πολλούς συμπατριώτες. Στα πλαίσια αυτής της προσπάθειας είχα ζητήσει από τις τότε Δημοτικές αρχές του Δήμου Τύμφης να ενεργήσουν, ώστε να μας δοθεί η στρατιωτική γέφυρα Μπέλεϊ της Κόνιτσας, προκειμένου να καταστεί λειτουργική η παράκαμψη για ολόκληρο το χρόνο και σταδιακά να τελειοποιηθεί. Παρά τις υποσχέσεις που μου δόθηκαν από τις τότε Δημοτικές αρχές του Δήμου Τύμφης, η εν λόγω γέφυρα δόθηκε σε κάποιο άλλο χωριό. Η σύνδεση του εν λόγω παρακαμπτηρίου δρόμου με το Παλαιοχώρι αναβλήθηκε, γιατί, για να προχωρήσει η κατασκευή της, είναι ανάγκη να επιτραπεί από κάποιους Ηλιοχωρίτες να περάσει ο δρόμος από την άκρη κάποιων κτημάτων τους.

14. Η φροντίδα για τοποθέτηση αναμεταδότη ΕΡΤ3. Μέχρι το 2004 οι κάτοικοι του χωριού δεν είχαν τη δυνατότητα πρόσβασης στον τηλεοπτικό σταθμό ΕΡΤ3. Μετά από συντονισμένες ενέργειες του Συλλόγου, το εν λόγω πρόβλημα λύθηκε με την τοποθέτηση από τη Διεύθυνση της Δημόσιας τηλεόρασης σχετικού αναμεταδότη.

15. Η αγορά και τοποθέτηση αναμεταδότη του Εκκλησιαστικού σταθμού 4Ε. Με τη τοποθέτηση του εν λόγω αναμεταδότη οι μόνιμου κάτοικοι της Λάϊστας, αλλά και του Ηλιοχωρίου έχουν τη δυνατότητα παρακολούθησης ακόμη ενός νέου τηλεοπτικού σταθμού με ιδιαίτερα ποιοτικές εκπομπές.

16. Η κατασκευή παραδοσιακής καλλιτεχνικής βρύσης στην πλατεία του χωριού. Μετά την απομάκρυνση των δυο βρυσών που ο Σύλλογος είχε κατασκευάσει αντίκρυ στους δυο πλατάνους της πλατείας, ο Σύλλογος προέβη στην κατασκευή νέας παραδοσιακής καλλιτεχνικής βρύσης.  Στόχος ήταν, εκτός των άλλων, ο επισκέπτης να μπορεί να ξεδιψάσει, όταν το Ξενοδοχείο θα είναι κλειστό.

17. Η μεταφορά του νερού από το κεντρικό δίκτυο ύδρευσης του χωριού στη θέση Μάρα – μαύρο και η κατασκευή παραδοσιακής βρύσης στον άγιο Γεώργιο. Η βρύση κατασκευάστηκεδίπλα στο δένδρο που μίλησετο 1779 ο άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός στο χωριό. Μέλημα του Συλλόγου είναι η ανάδειξη του εν λόγω χώρου.

18. Η αποκάλυψη της ιστορικής βρύσης Ντριάζια. Η ιστορική βρύση Ντριάζια είχε επιχωματωθεί από το ρέμα, λόγω λήψης μπαζών στις πλαγιές του. Και στο εν λόγω έργο αυτό μεγάλη ήταν η συμβολή του μακαριστού, πατριώτη, Νικολάου Τζαμπούρα.

19. Η κατασκευή μονοπατιού από τη γέφυρα των Παμμεγίστων Ταξιαρχών και μέχρι το χώρο πολλαπλών χρήσεων.

20. Το καθάρισμα του ρέματος Βαλιασκάμαλε και η ανάδειξη του ιδιαίτερου φυσικού κάλους του. Η προσπάθεια αυτή περιλαμβάνει το τμήμα από τη γέφυρα των Παμμεγίστων Ταξιαρχών και μέχρι το χώρο πολλαπλών χρήσεων.Στόχος της είναι να αναδειχθεί η απαράμιλλη ομορφιά του εν λόγω τοπίου.

Με βάση τα παραπάνω, ανήκει κυρίως στον ιστορικό του μέλλοντος να κρίνει, εάν η δραστηριότητα του Μορφωτικού Συλλόγου ανταποκρίνεται σε αυτό που έγραφα και συνεχίζω να γράφω στα Ημερολόγια του Μορφωτικού Συλλόγου:  «Ένα κομμάτι της πατρίδας μας και ολόκληρου του κόσμου είναι ο τόπος που καταγόμαστε, η ιδιαίτερή μας πατρίδα. Έτσι, όταν αγωνιζόμαστε για τον τόπο καταγωγής μας, αγωνιζόμαστε για την πατρίδα και ολόκληρο τον κόσμο». 

Ο πατριώτης κ. Γεώργιος Μέρτζιος στο Βιβλίο του «Η Λάϊστα Ζαγορίου» αναφέρει αναλυτικότερα τα έργα και τη δραστηριότητα του Μορφωτικού Συλλόγου κατά  το χρονικό διάστημα 1978 -1991.

 Παραθέτουμε το σχετικό απόσπασμα:

Έτος  2012: 

 

Από τα έργα του Μορφωτικού Συλλόγου

κατά το έτος 2012

Ο καθαρισμός του ρέματος από τη βρύση Ντριάζια και μέχρι το χώρο πολλαπλών χρήσεων

Μετά το Πάσχα 2012 κρίθηκε σκόπιμος ο καθαρισμός του ρέματος από τη βρύση Ντριάζια και μέχρι το χώρο πολλαπλών χρήσεων. Και αυτό για να αναδειχθεί η ομορφιά του εν λόγω τοπίου. Μάλιστα, επειδή στο χώρο αυτό η βλάστηση ήταν μεγάλη, για να διατηρηθεί ο χώρος αυτός καθαρός, μετά τον πρώτο καθαρισμό, έγινε κοπή των χόρτων ακόμη δύο φορές.

Το κόστος των παραπάνω εργασιών ανήλθε στο ποσό των οκτακοσίων πενήντα (850) Ευρώ.

 

Το καλοκαίρι στη βρύση Ντριάζια έγινε βάθεμα του αυλακιού. Μάλιστα ένα ημερομίσθιο πλήρωσε ο πατριώτης κ. Κώστας Βαδιβούλης, ο οποίος είναι από τους ελάχιστους που συμπαραστέκεται οικονομικά σε έργα που σχετίζονται με τη δραστηριότητα του Μορφωτικού Συλλόγου.

Θερμότατες ευχαριστίες.

 

Στον ιερό Ναό της Κοιμήσεως της Θεοτόκου (της Παναγίας) έγιναν δύο μεγάλες αγιογραφίες, οι οποίες σχετίζονται με την Παναγία και την καιόμενη Βάτο. Οι εν λόγω αγιογραφίες τοποθετήθηκαν προσωρινά, ενώ η οριστική επικόλλησή τους θα γίνει μόλις ο αγιογράφος κ. Κωνσταντίνος Ξενόπουλος μεταβεί στο χωριό.

Επισκευάστηκε τμήμα της τοιχοποιίας στο χώρο πολλαπλών χρήσεων. Καταβλήθηκε το ποσό των τετρακοσίων πενήντα (450) Ευρώ.