Στην εφημερίδα «Λαϊστινά Νέα» αριθμ. φύλλου 61, σελ.17, αναφέρεται πως «Με προσωπική πρωτοβουλία του καθηγητή του Α.Π.Θ. κ. Γιάννη Κογκούλη έγινε φέτος καθαρισμός στη βρύση Ντριάζια και στα πέριξ μονοπάτια».

 Όμως η πραγματικότητα, η οποία δυστυχώς αλλοιώνεται, είναι η ακόλουθη:

Μετά το Πάσχα 2012 κρίθηκε σκόπιμος ο καθαρισμός του ρέματος από τη βρύση Ντριάζια και μέχρι το χώρο πολλαπλών χρήσεων. Και αυτό για να αναδειχθεί η ομορφιά του εν λόγω τοπίου. Μάλιστα, επειδή στο χώρο αυτό η βλάστηση ήταν μεγάλη, για να διατηρηθεί αυτός καθαρός, μετά τον πρώτο καθαρισμό, έγινε κοπή των χόρτων ακόμη δύο φορές.  Επομένως «Με προσωπική πρωτοβουλία του καθηγητή του Α.Π.Θ. κ. Γιάννη Κογκούλη» ΔΕΝ ΕΓΙΝΕ ΜΟΝΟ ο «καθαρισμός στη βρύση Ντριάζια και στα πέριξ μονοπάτια» αλλά ο καθαρισμός του ρέματος από τη βρύση Ντριάζια και μέχρι το χώρο πολλαπλών χρήσεων.

Το κόστος των παραπάνω εργασιών ανήλθε στο ποσό των οκτακοσίων πενήντα (850) Ευρώ.

 

Το καλοκαίρι στη βρύση Ντριάζια έγινε βάθεμα του αυλακιού. Μάλιστα ένα ημερομίσθιο πλήρωσε ο πατριώτης κ. Κώστας Βαδιβούλης, ο οποίος είναι από τους ελάχιστους που συμπαραστέκεται οικονομικά σε έργα που σχετίζονται με τη δραστηριότητα του Μορφωτικού Συλλόγου.

Θερμότατες ευχαριστίες.

 

Στον ιερό Ναό της Κοιμήσεως της Θεοτόκου (της Παναγίας) έγιναν δύο μεγάλες αγιογραφίες, οι οποίες σχετίζονται με την Παναγία και την καιόμενη Βάτο. Οι εν λόγω αγιογραφίες τοποθετήθηκαν προσωρινά, ενώ η οριστική επικόλλησή τους θα γίνει μόλις ο αγιογράφος κ. Κωνσταντίνος Ξενόπουλος μεταβεί στο χωριό.

Επισκευάστηκε τμήμα της τοιχοποιίας στο χώρο πολλαπλών χρήσεων. Καταβλήθηκε το ποσό των τετρακοσίων πενήντα (450) Ευρώ.

 

Advertisements